תנאי השירות שלנו

תאריך עדכון אחרון: 25 בפברואר, 2020

ברוכים הבאים ל- Khealth.com, האתר והשירות המקוון ו/או הנייד של K בריאות, המופעל על ידי K Health Inc. (“החברה”). דף זה מסביר את התנאים שבאמצעותם באפשרותך להשתמש בשירותי האינטרנט ו/או השירותים הניידים שלנו, באתר האינטרנט  שלנו (“האתר”) ובתוכנה המסופקת באמצעות או בקשר לשירות לרבות ככלי לאינטראקציה עם רופאים ועם נותני שירותים אחרים בתחום הרפואה (“הפלטפורמה”), לרבות מערכת האינטליגנציה המלאכותית שלנו לבדיקת סימפטומים רפואיים (“בודק הסימפטומים”) ולרבות שירות הייעוץ הרפואי הווירטואלי, כמוגדר להלן (יחד, “השירות”). בכניסה לשירות או שימוש בו, או בלחיצה על כפתור או סימון תיבה המסומנת “אני מסכים” (או משהו דומה לכך), הנך מאשר כי קראת, הבנת והנך מסכים להיות מחויב לתנאי שירות אלו (“ההסכם”), וכן לאיסוף המידע שלך ולשימוש בו כמפורט במדיניות הפרטיות שלנו, בין אם אתה משתמש רשום בשירות שלנו ובין אם לא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה ותיתן הודעה על שינויים אלה כמפורט להלן. הסכם זה חל על כל המבקרים, המשתמשים והאחרים העושים שימוש בשירות (“המשתמשים”).אנא קרא הסכם זה בזהירות כדי לוודא שאתה מבין כל הוראה.הודעה על בוררות: הסכם זה כולל סעיף חובת בוררות וויתור על תובענה ייצוגית, המחייב בבוררות על בסיס בכדי לפתור מחלוקות, במקום תביעות ייצוגיות. הסכמה לבוררות הינה החלטה חשובה שעליך לשקול בזהירות.עליך לדעת כי החברה אינה מספקת ייעוץ רפואי. בטרם תנקוט בכל פעולה שעשויה להשפיע על בריאותך או בטיחותך או על בריאותה או בטיחותה של משפחתך, אנא התייעץ עם רופא. אם אתה חושב שייתכן והנך במצב חירום רפואי, פנה לשירותי רפואה דחופה או לשירותי הבריאות שלך באופן מיידי.

1. השירות שלנו

החברה מספקת שירות המעניק כלים לאנשים לקבל החלטות בריאותיות מושכלות (“בודק הסימפטומים”). בנוסף, דרך השימוש בשירות הייעוץ הרפואי הווירטואלי, החברה מאפשרת אינטראקציה ישירה עם רופאים ונותני שירותי רפואה אחרים בדרך של שיתוף מידע רפואי או דרך יעוץ ווירטואלי עם רופאים או נותני שירות אחרים בתחום הרפואה. בישראל, שירות הביקור הרפואי הווירטואלי מוענק למבוטחי מכבי שירותי בריאות (“מכבי”), באמצעות רופאים ונותני שירות בתחום הרפואי של מכבי הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה. החברה עצמה אינה מעניקה יעוץ רפואי או שירותים רפואיים בעצמה.

1.1 זכאות

זהו חוזה בינך לבין החברה. עליך לקרוא ולהסכים לתנאים אלה בטרם שימוש בשירות כלשהו של החברה או כניסה אליו. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האלו, אינך רשאי להשתמש בשירות. הנך רשאי להשתמש בשירות רק אם הנך מסוגל להתקשר בחוזה מחייב עם החברה, ורק תוך ציות להסכם זה ולכל חוק, כלל, ותקנה מקומיים, מדינתיים, ארציים ובינלאומיים רלוונטיים. כל שימוש או כניסה לשירות על ידי כל אדם מתחת לגיל 18, ומהווה הפרה של הסכם זה. הנך רשאי להשתמש בשירות אם החברה מציעה את השירות במדינתך; כל שימוש אחר הינו אסור בהחלט. השירות אינו זמין למשתמשים כלשהם שהוסרו בעבר מהשירות על ידי החברה.

כל שימוש בשירות על ידי משתמש שאינו זכאי על פי ובהתאם לתנאי שירות אלה, הינו אסור והינו על אחריותו של המשתמש כאמור.

2.1 העדר ייעוץ רפואי באמצעות בודק הסימפטומים

כל התוכן והמידע המסופקים באמצעות החלק של השירות המהווה את בודק הסימפטומים, כגון טקסט, גרפיקה, תצלומים, תמונות, הודעות, הודעות בפורומים וכל חומר אחר, הינם למטרות מידע בלבד ואינם תחליף לייעוץ או טיפול רפואי מקצועי. בקש תמיד ייעוץ מהרופא שלך או מכל ספק בריאות מוסמך אחר ביחס לכל שאלה שעשויה להיות לך לגבי בריאותך. לעולם אין להתעלם מייעוץ רפואי מקצועי או להשתהות בבקשתו, בשל מידע כלשהו המסופק דרך הפלטפורמה. בנוסף, החברה אינה מבטיחה תוצאות ספציפיות כלשהן ביחס לבריאותך בקשר לשימושך בפלטפורמה. אם אתה חושב שהנך במצב חירום רפואי, התקשר לרופא שלך או לשירותי רפואה דחופה באופן מיידי. החברה אינה ממליצה על, או תומכת בבדיקות, רופאים, מוצרים, פרוצדורות, דעות או מידע אחר ספציפיים כלשהם, שייתכן ויוזכרו באמצעות השירות. הסתמכות על כל מידע המסופק בשירות או על-ידי חברים אחרים המשתמשים בפלטפורמה הינו אך ורק על אחריותך בלבד. החברה אינה נוטלת אחריות כלשהי ביחס לטיב הייעוץ הרפואי ו/או אופן הענקתו  על ידי רופאים או ארגונים רפואיים המקבלים מידע דרך הפלטפורמה שלנו. במקרה של שימוש בשירות לשם אינטראקציה עם צוות רפואי, אנו ממליצים להפעיל שיקול דעת, באם אינך חש בטוב או שעבר זמן רב מידי להערכתך ולא קבלת תשובה מהרופא, אנו ממליצים ליצור קשר ישיר עם הרופא שלך.

3.1 ייעוץ רפואי דרך שירות הייעוץ הרפואי הווירטואלי

שירות הייעוץ הרפואי הווירטואלי מוענק בישראל למבוטחי מכבי. אין לעשות שימוש בשירות הייעוץ הרפואי הווירטואלי לצרכים רפואיים דחופים. במקרה רפואי דחוף, יש ליצור קשר עם שירותי רפואה דחופים באופן מיידי.

החברה אינה מעניקה שירותים של רופאים או נותני שירותי רפואה אחרים (יחד, “נותני שירות”) בעצמה. שירותי הייעוץ הרפואי הווירטואלי מוענקים על ידי רופאים וסגל רפואי של מכבי והם עושים שימוש בשירות הייעוץ הרפואי הווירטואלי כדי לתקשר עמך. כל מידע או ייעוץ המתקבלים מהצוות הרפואי המייעץ מגיע מנותני השירות של מכבי ולא מהחברה. האינטראקציה עם נותני השירות של מכבי דרך שירות הייעוץ הרפואי הווירטואלי אינו מיועד להחליף את הקשר שלך עם המערכת הרפואית הרגילה שלך.

החברה לא תהיה אחראית לכל יעוץ מקצועי שתקבל מנותני שירות באמצעות שירות הייעוץ הרפואי הווירטואלי. אתה מודע לך שההסתמכות על נותני השירות או המידע המוענק לך באמצעות שירות הייעוץ הרפואי הווירטואלי הינו לחלוטין באחריותך, ואתה נוטל אחריות מלאה לכל סיכון הקשור לכך.

כדי לעשות שימוש בשירות הייעוץ הרפואי הווירטואלי, תצטרך לשתף, דרך הפלטפורמה של החברה, מידע רפואי הקיים במאגרי המידע של מכבי. שיתוף מידע זה הינו בהסכמתך המלאה ותוך הבנה מלאה של שהשימוש שייעשה במידע, דרך שמירתו והאפשרויות העומדות בפניך ביחס למידע זה וכפי שמפורט במדיניות הפרטיות שלנו.

4.1 רישיון מוגבל

בכפוף לתנאים וההגבלות של הסכם זה, מוענק לך בזאת רישיון לא-בלעדי, מוגבל, בלתי ניתן להעברה, הניתן לביטול באופן חופשי, לעשות שימוש בשירות לשימושך האישי, הלא מסחרי בלבד, ובהתאם למותר בתכונות השירות. ארגונים, חברות ו/או עסקים אינם רשאים להפוך לחברים ואינם יכולים להשתמש באתר או בשירות ללא הסכמה מפורשת מהחברה. משתמשים בעלי אינטרסים מסחריים אינדיבידואליים אינם רשאים לשדל או לקדם במוצהר את המוצרים או השירותים שלהם במסגרת השירות. לנציגי חברות או ארגונים העוסקים במדעי החיים וחברות ביטוח אסור ליצור חשבונות או להירשם לשירות עבור החברות והארגונים בהם הם מועסקים אך רשאים לעשות שימוש אישי במערכת. כל התוכן המשותף באתר אינו לשימוש חיצוני. החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות שאינן ניתנות בזאת במפורש בשירות ובתוכן החברה (כהגדרתו להלן). החברה רשאית לסיים רישיון זה בכל עת מכל סיבה שהיא או ללא סיבה.

5.1 משתמשים

בין אם הנך פותח חשבון בשירות או משתמש בשירות מבלי לפתוח חשבון, תוכל לגשת לשירות ולפונקציונליות שאנו עשויים להקים ולקיים מעת לעת ובכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי בכפוף להסכם זה. אנו עשויים לקיים סוגים שונים של חשבונות (“חשבונות משתמשים”) עבור סוגים שונים של משתמשים. כדי לגשת לתכונות או לאזורים מסוימים של השירות, ייתכן שתידרש לספק מידע אישי ו/או דמוגרפי כחלק מתהליך רישום או כניסה. על-ידי התחברות לחברה באמצעות שירות של צד שלישי (כגון פלטפורמות של מדיה חברתית), הנך נותן לנו הרשאה לגשת ולהשתמש במידע שלך מאותו שירות כפי שמתיר אותו שירות, ולאחסן את פרטי הכניסה שלך עבור אותו השירות.

לעולם אינך רשאי להשתמש בחשבון משתמש של משתמש אחר ללא אישורו. בעת יצירת חשבון המשתמש שלך, עליך לספק מידע מדויק ומלא, ועליך לשמור על מידע זה עדכני (כולל פרטי יצירת הקשר שלך, על מנת שנוכל ליצור איתך קשר באופן מהימן). הנך אחראי באופן בלעדי לפעילות המתרחשת בחשבון המשתמש שלך. במידה ותידרש לספק סיסמה לצורך חשבון המשתמש שלך, עליך לשמור את הסיסמה באופן מאובטח. עליך להודיע ​​לחברה באופן מיידי על כל פרצת אבטחה או שימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש שלך. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש שלך.

הנך רשאי לשלוט בחשבון המשתמש שלך. במסירת כתובת הדוא”ל שלך לחברה ופרטי התקשרות אחרים, הנך מסכים לכך שנעשה שימוש בפרטי הקשר שתספק לנו כדי לשלוח לך הודעות הקשורות לשירות, לרבות הודעות כלשהן הנדרשות על פי חוק, במקום תקשורת בדואר רגיל. הודעות מסוג זה עשויות להיות מועברות בדוא”ל או בכל דרך התקשרות אחרת תספק לנו (לרבות מספר הטלפון שלך לשיחות ולהודעות טקסט) ואתה מסכים לקבלת הודעות שכאלה. אנו עשויים גם להשתמש בכתובת הדוא”ל שלך או מספר הטלפון שלך כדי לשלוח לך הודעות אחרות, כגון שינויים בתכונות של השירות ומבצעים מיוחדים כגון אפשרות להשתתף בניסויים קליניים. אם אינך מעוניין לקבל הודעות מסוג זה, הנך רשאי להסיר את עצמך או לשנות את העדפותיך בדף ההגדרות שלך. הסרה עלולה למנוע ממך מלקבל הודעות  לרבות לגבי עדכונים, שיפורים או הצעות. לא תהיה אפשרות להפסקת קבלת הודעות מהחברה הנוגעות לקבלת השירות או לתשלומים.

6.1 שינויים בשירות

אנו עשויים, ללא הודעה מוקדמת, לשנות את השירות; להפסיק לספק את השירות או את תכונות מסוימות של השירות, עבורך או עבור המשתמשים ככלל; או ליצור מגבלות שימוש עבור השירות. אנו עשויים לסיים או להשעות באופן קבוע או זמני את הגישה שלך לשירות ללא הודעה מוקדמת או אחריות מכל סיבה שהיא, לרבות אם לפי קביעתנו הבלעדית הנך מפר הוראה כלשהי בהסכם זה, או ללא סיבה. עם סיום של השימוש שלך בשירות מכל סיבה שהיא, תמשיך להיות כפוף להוראות הסכם זה כפי שרלוונטי.

7.1 אינטראקציה עם משתמשים אחרים

במידה והשירות מאפשר אינטראקציה עם משתמשים אחרים, הנך אחראי באופן בלעדי לאינטראקציות כאלה. הננו שומרים לעצמנו את הזכות, אך אין לנו חובה, לפקח על סכסוכים בינך לבין משתמשים אחרים. החברה לא תהא אחראית לאינטראקציות שלך עם משתמשים אחרים, או לכל פעולה או מחדל של משתמש כלשהו.

8.1 מיקום השירות

השירות נשלט ומופעל ממתקנים בארצות הברית ובישראל. החברה אינה נותנת מצגים כלשהם כי השירות מתאים או זמין לשימוש באיזורים למעט אלו בהם החברה מאפשרת שימוש בשירות. מי שנכנסים לשירות או משתמשים בו מתחומי שיפוט אחרים עושים זאת מבחירתם האישית והם אחראים לחלוטין לעמוד בכל החוקים והתקנות המקומיים ושל ארצות הברית הרלוונטיים, לרבות, בין היתר, תקנות יצוא ויבוא. אינך רשאי להשתמש בשירות אם הנך תושב מדינה שהוטלו עליה סנקציות על ידי ארצות הברית, או שהנך אדם או ישות זרים שנחסמו או נדחו על ידי ממשלת ארצות הברית. אלא אם צוין במפורש אחרת, כל החומרים המופיעים בשירות מופנים אך ורק ליחידים, לחברות או לישויות אחרות הממוקמות באיזורים בהם החברה מאפשרת שימוש בשירות.

2. תוכן המשתמש

אזורים מסוימים של השירות מאפשרים למשתמשים לשלוח, לפרסם, להציג, לספק או להפוך בכל דרך אחרת תוכן לזמין, כגון פרטי פרופיל, הערות, שאלות ותוכן או מידע אחר (כל חומר כאמור שמשתמש שולח, מפרסם, מציג, מספק, או הופך לזמין בשירות באופן אחר, ייקרא “תוכן משתמש”).

איננו תובעים זכויות לבעלות על תוכן המשתמש שנוצר על ידך. תוכן המשתמש שאתה יוצר נשאר שלך. עם זאת, הנך מבין כי במידה וחלקים מסוימים של השירות מאפשרים למשתמשים אחרים להציג, לערוך, לשתף ו/או לקיים אינטראקציה באופן אחר עם תוכן המשתמש שלך, על ידי מתן או שיתוף תוכן משתמש באמצעות השירות, הנך מסכים לאפשר לאחרים להציג, לערוך, לשתף ו/או לקיים אינטראקציה עם תוכן המשתמש שלך בהתאם להגדרות שלך ולהסכם זה. לחברה יש את הזכות (אך לא את החובה) על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, להסיר כל תוכן משתמש המשותף באמצעות השירות.

על ידי שליחה, פרסום, הצגה, אספקה ​​של תוכן משתמש או הפיכתו לזמין בכל דרך אחרת בשירות או באמצעותו, הנך מעניק במפורש, והנך מצהיר ומתחייב כי יש לך את כל הזכויות הנדרשות על מנת להעניק לחברה רישיון כלל עולמי, חופשי מתמלוגים, ניתן לרישוי משני, ניתן להעברה , קבוע, בלתי חוזר ושאינו בלעדי, להשתמש, לשכפל, לשנות, לפרסם, לרשום מידע ביחס ל-, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע בפומבי, להציג בפומבי וליצור עבודות נגזרות של כל תוכן משתמש כאמור ושל שמך, קולך ו/או בדומה לכך כפי שנכלל בתוכן המשתמש שלך, כולו או חלקו, ובכל צורה, מדיה או טכנולוגיה, בין אם ידוע כעת או שיפותח בעתיד, לשימוש בקשר עם השירות ועסקי החברה (ושל הבאים במקומה או של שותפיה) לרבות, בין היתר, לצורך קידום והפצה מחדש של השירות, כולו או חלקו (ועבודות נגזרות ממנו) בכל פורמט של מדיה ובכל ערוצי מדיה שיהיו. כמו כן, הנך מעניק בזה לכל משתמש של השירות רישיון לא בלעדי לגשת לתוכן המשתמש שלך באמצעות השירות, ולהשתמש, לשכפל, להפיץ, להציג ולבצע תוכן משתמש כאמור כפי שמותר באמצעות הפונקציונליות של השירות ועל פי הסכם זה.

למטרות הסכם זה, “זכויות קניין רוחני” פירושו כל זכויות פטנט, זכויות יוצרים, מעגל משולב וטופוגרפיה (mask works), זכויות מוסריות, זכויות פרסום, סימן מסחרי, עיצוב מסחרי וזכויות סימן שירות (service mark), מוניטין, זכויות סוד מסחרי וזכויות קניין רוחני אחרות כפי שקיימים כעת או יתקיימו לאחר מכן, וכל הבקשות וההרשמות הנובעות מכך, חידושים והרחבות לכך, על פי חוקי כל מדינה, ארץ, טריטוריה או סמכות שיפוט אחרת.

בקשר לתוכן המשתמש שלך, אתה מאשר, מייצג ומתחייב כלהלן:

  • בידך הסכמה בכתב של כל אדם טבעי שניתן לזהותו בתוכן המשתמש, אם בכלל, להשתמש בשמו של אותו אדם או הדומה לו באופן המתואר על ידי השירות והסכם זה, וכל אדם כאמור שחרר אותך מכל חבות אשר עשויה לקום ביחס לשימוש כזה.
  • קיבלת והנך האחראי הבלעדי לקבל את כל ההסכמות כפי שיידרש על-פי חוק על מנת לפרסם תוכן משתמש כלשהו הקשור לצדדים שלישיים.
  • תוכן המשתמש שלך והשימוש בו על ידי החברה, כמתואר בהסכם זה ובשירות, לא יפרו כל חוק או יפגעו בזכויות של צד שלישי כלשהו, ​​לרבות, בין היתר, זכויות קניין רוחני וזכויות פרטיות כלשהן.
  • החברה רשאית לממש את הזכויות לתוכן המשתמש שלך המוענקות על פי הסכם זה ללא חיוב לתשלום דמי גילדה, הכנסה שיורית, תשלומים, אגרות או תמלוגים כלשהם המשתלמים לפי הסכם קיבוצי כלשהו או בכל דרך אחרת.
  • למיטב ידיעתך, כל תוכן המשתמש שלך ומידע אחר שאתה מספק לנו הוא אמיתי ומדויק.

החברה אינה נושאת באחריות כלשהי ואינה נושאת בחבות כלשהי לכל תוכן משתמש שאתה או כל משתמש אחר או צד שלישי, מפרסם, שולח או הופך לזמין בדרך אחרת דרך השירות. אתה תישא באחריות הבלעדית לתוכן המשתמש שלך ולהשלכות של פרסומו, שיתופו, או הפיכתו לזמין בכל דרך אחרת דרך השירות, והנך מסכים שאנו פועלים כצינור פאסיבי בלבד להפצה ולפרסום של תוכן המשתמש שלך אונליין. הנך מבין ומסכים לכך שאתה עלול להיחשף לתוכן משתמש שאינו מדויק, מעורר התנגדות, לא הולם לילדים, או שאינו מתאים למטרות אחרות שלך בדרך אחרת, והנך מסכים שהחברה לא תהיה אחראית לכל נזק שתטען כי ייגרם לך כתוצאה מ-, או ביחס לתוכן משתמש כלשהו.

3. שימוש מקובל

הנך מסכים שלא לעסוק בכל אחת מהפעולות האסורות הבאות: (i) העתקה, הפצה או גילוי של חלק כלשהו מהשירות בכל אמצעי, לרבות, בין היתר, באמצעות “גרידה” (scraping) אוטומטית או לא אוטומטית; (ii) באמצעות שימוש במערכת אוטומטית כלשהי, לרבות בין היתר “רובוטים”, “עכבישים”, “קוראים לא מקוונים” וכו’, כדי לגשת לשירות באופן ששולח יותר הודעות בקשה לשרתים של החברה מאשר יכול אדם לייצר באופן סביר באותו פרק זמן באמצעות שימוש בדפדפן אינטרנט קונבנציונאלי (למעט שהחברה מעניקה למפעילי מנועי החיפוש הציבוריים רשות ניתנת לביטול להשתמש בעכבישים להעתיק חומרים זמינים באופן ציבורי מ- אתר האינטרנט של החברה למטרה הבלעדית, ורק במידה הדרושה ליצירת אינדקסים הניתנים לחיפוש באופן פומבי של החומרים, אך לא קבצים שמורים או ארכיונים של חומרים כאמור); (iii) שידור דואר זבל, מכתבי שרשרת או הודעות דוא”ל לא רצויות אחרות; (iv) ניסיון להתערב, לסכן את שלמות המערכת או את בטחונה או לפענח שידור כלשהו אל השרתים המפעילים את השירות או מהם; (v) נקיטת כל פעולה המטילה, או העשויה להטיל, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, עומס בלתי סביר או גדול באופן לא פרופורציונלי על התשתית שלנו; (vi) העלאת נתונים בלתי תקפים, וירוסים, תולעים או סוכני תוכנה אחרים באמצעות השירות; (vii) איסוף או קציר מידע הניתן לזיהוי אישי, כולל שמות חשבון, מהשירות; (viii) שימוש בשירות למטרות שידול מסחריות כלשהן; (ix) התחזות לאדם אחר או הצגה מטעה של הקשר שלך עם אדם או ישות, ביצוע הונאה, הסתרה או ניסיון להסתיר את זהותך; (x) הפרעה לעבודה התקינה של השירות; (xi) גישה לתוכן כלשהו בשירות באמצעות כל טכנולוגיה או אמצעים אחרים מאלה שסופקו או אושרו על ידי השירות; או (xii) עקיפת האמצעים בהם אנו עשויים להשתמש כדי למנוע או להגביל את הגישה לשירות, לרבות, בין היתר, תכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של תוכן כלשהו או אוכפות מגבלות על השימוש בשירות או בתוכן שבו.

הנך מסכים שלא לפרסם תוכן משתמש אשר: (i) עלול ליצור סיכון לפגיעה, אובדן, פציעה גופנית או נפשית, מצוקה רגשית, מוות, מוגבלות, עיוותים או חולי פיזי או נפשי לך, לכל אדם אחר, או לכל בעל חיים; (ii) עלול ליצור סיכון לאבדן או נזק בכל דרך אחרת לאדם או רכוש כלשהו; (iii) מבקש לפגוע או לנצל ילדים על ידי חשיפתם לתוכן בלתי הולם, לבקש מהם פרטים אישיים מזהים או אחרים; (ד) עשוי להוות או לתרום לעבירה פלילית או עוולה נזיקית; (v) מכיל כל מידע או תוכן שאנו סבורים שהוא בלתי חוקי, פוגעני, מתעלל פוגע גזענית או אתנית, משמיץ, מפר זכויות, פוגע בפרטיות אישית או בזכויות פרסום, מטריד, משפיל עבור אנשים אחרים (בפומבי או בכל דרך אחרת), מוציא דיבה, מאיים, חולני, מגונה, פורנוגרפי או מעורר התנגדות בדרך אחרת; (vi) מכיל מידע או תוכן כלשהו שאינו חוקי (לרבות, בין היתר, גילוי מידע פנים על פי דיני ניירות ערך או סודות מסחריים של צד אחר); (vii) מכיל כל מידע או תוכן שאין לך זכות להפוך לזמין לפי דין כלשהו או על פי יחסים חוזיים או יחסי נאמנות; או (viii) מכיל מידע או תוכן כלשהם שאתה יודע שאינם נכונים ועכשוויים או (ix) מפר כל מדיניות בית ספרית או מדיניות רלוונטית אחרת, לרבות אלה הקשורים לרמאות או לאתיקה. הנך מסכים כי כל תוכן משתמש שאתה מפרסם אינו מפר ולא יפר זכויות של צד שלישי מכל סוג שהוא, לרבות, בין היתר, זכויות קניין רוחני כלשהן (כמוגדר להלן) או זכויות לפרטיות. החברה שומרת לעצמה את הזכות, אך אינה מחויבת, לדחות ו/או להסיר כל תוכן משתמש שהחברה מאמינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שהינו מפר הוראה כלשהי מהוראות אלו. הנך מבין שפרסום תוכן המשתמש שלך בשירות אינו מהווה תחליף לרישומו במשרד זכויות היוצרים של ארה”ב, גילדת הסופרים של אמריקה, או כל ארגון זכויות אחר.

4. זכויות הקניין שלנו

למעט תוכן המשתמש שלך, השירות וכל החומרים שבו או שהועברו באמצעותו, לרבות, בין היתר, תוכנות, תמונות, טקסט, גרפיקה, איורים, לוגואים, פטנטים, סימני מסחר, סימני שירות, זכויות יוצרים, תצלומים, אודיו, סרטונים, מוסיקה ותוכן משתמש השייך למשתמשים אחרים (להלן “תוכן החברה”) וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות לכך, הינם קניינה הבלעדי של החברה ומעניקי הרישיונות שלה (לרבות משתמשים אחרים המפרסמים תוכן משתמש בשירות). אלא אם צוין במפורש בזאת, שום דבר בהסכם זה לא ייחשב כאילו הוא יוצר רישיון לפי או בהתאם לזכויות קניין רוחני כלשהן, והנך מסכים שלא למכור, להעניק רישיון, לשכור, לשנות, להפיץ, להעתיק, לשכפל, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לפרסם, להתאים, לערוך או ליצור עבודות נגזרות מכל תוכן של החברה. השימוש בתוכן החברה לכל מטרה שאינה מותרת במפורש בהסכם זה אסור בהחלט.

הנך עשוי לבחור או שאנו עשויים להזמינך לשלוח הערות או רעיונות לגבי השירות, כולל בין היתר, כיצד לשפר את השירות או את המוצרים שלנו (“רעיונות”). על ידי הגשת כל רעיון, הנך מסכים כי הגילוי שלך הוא מיותר, לא רצוי וללא הגבלה ולא יעמיד את החברה תחת כל נאמנות או התחייבות אחרת, וכי אנו חופשיים להשתמש ברעיון ללא כל תמורה נוספת עבורך ו/או לגלות את הרעיון על בסיס לא סודי או בדרך אחרת לכל אחד. כמו כן, הנך מאשר, כי על ידי הגשת הרעיונות שלך, החברה אינה מוותרת על זכויות כלשהן להשתמש ברעיונות דומים או קשורים הידועים לחברה מקודם לכן, או שפותחו על ידי עובדיה או שהתקבלו ממקורות אחרים חוץ ממך.

5. הודעות טקסט

בהסכמתך לשימוש בשירות, אתה מסכים לקבלת הודעות ומידע מהחברה בדרך של הודעות דחיפה (push) וכן בדרך של הודעות טקסט. ייתכן שתחויב בחיוב נוסף מהספק הסלולרי שלך עבור שירותים אלה והנך מסכים כי אתה האחראי הבלעדי לחיובים כאלה. הודעות כאמור עשויות לכלול מידע ביחס לתסמינים ומידע רפואי אחר ששיתפת עם החברה ועם רופאים או נותני שירותים אחרים המשתפים פעולה עם החברה. ההודעות האמורות לא תהיינה מוצפנות ואחרים יוכלו לצפות בהם על המסך של המכשיר שלך. תהיה לך האפשרות  להודיע לנו על כך שאינך מעוניין לקבלת הודעות כאלה מהחברה.

6. פרטיות

אכפת לנו מפרטיות המשתמשים שלנו. הנך מבין כי בשימוש בשירות אתה מסכים לאיסוף, שימוש במידע שלך ולגילויו, כולל (א) מידע המאפשר זיהוי אישי וכן נתונים מצטברים ו/או אנונימיים, ו – (ב) מידע רפואי אישי הקיים במאגרי המידע של מכבי שאתה מאשר לשתף עמנו ועם הצוות הרפואי של מכבי דרך שירות הייעוץ הרפואי הווירטואלי, וכן מידע אשר תבחר לשתף עם הצוות הרפואי במסגרת השימוש בשירות הייעוץ הרפואי הווירטואלי, והכל בהתאם לתכונות השירות ובהתאם להוראות מדיניות הפרטיות שלנו. אתה מאשר בזאת, כי המידע שלך ובכלל זה מידע המאפשר זיהוי אישי, ייאסף, ייעשה בו שימוש, יועבר ויעובד בארצות הברית, בישראל או בכל מדינה אחרת שבה החברה או שותפיה או ספקי השירות שלה מחזיקים במתקנים ו/או ישותף עם גורמים רפואיים בהתאם לפעולות שתנקוט במהלך השימוש בשירות. אנו מעודדים אותך לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו באופן שוטף, לצורך מידע ביחס למדיניות שלנו לאיסוף המידע והשימוש בו.

7. אבטחה

החברה משתמשת באמצעים פיזיים, ניהוליים וטכניים סבירים מבחינה מסחרית כדי לשמור על שלמות ואבטחת המידע האישי שלך וליישם את הגדרות הפרטיות שלך. עם זאת, איננו יכולים להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מורשים לעולם לא יוכלו לעקוף את אמצעי האבטחה שלנו או להשתמש במידע האישי שלך למטרות לא נאותות. הנך מאשר כי הנך מספק את המידע האישי שלך על אחריותך בלבד. במקרה שמידע כלשהו אשר הינו תחת שליטתנו ייחשף כתוצאה מפרצת אבטחה, או מתקלה טכנית, אנו ננקוט בכל הצעדים הסבירים לחקור את המצב ובמקרים המתאימים, להודיע לאלו אשר יתכן והמידע שלהם נחשף, וכן לנקוט בצעדים אחרים, בהתאם לצורך ובהתאם לכל דין חל.

8. קישורים (לינקים) ומידע של צד שלישי

השירות עשוי לכלול קישורים לחומרים של צד שלישי שאינם בבעלות או בשליטת החברה. החברה אינה תומכת או נושאת באחריות לאתרי צד שלישי כלשהם שכאלו, לרבות מידע, חומרים, מוצרים או שירותים. אם הנך נכנס מהשירות לאתר או לשירות של צד שלישי או משתף את תוכן המשתמש שלך באתר או בשירות של צד שלישי או באמצעותו, הנך עושה זאת על אחריותך בלבד והנך מבין שהסכם זה ומדיניות הפרטיות של החברה אינם חלים על שימושך באתרים, במוצרים או בשירותים של צד שלישי זה. הנך משחרר את החברה מאחריות כלשהי, כולה או חלקה, הנובעת משימושך בכל אתר, שירות או תוכן של צד שלישי, לרבות, בין היתר, תוכן משתמשים שנשלח על ידי משתמשים אחרים. בנוסף, ההתנהלות שלך עם המפרסמים שנמצאים בשירות, או השתתפותם במודעות המופיעות בשירות, לרבות תשלום ומוצרים, וכל תנאי אחר (כגון אחריות) הם אך ורק בינך לבין מפרסמים כאלו. הנך מסכים שהחברה לא תהא אחראית לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא הנוגע לעסקאות שלך עם מפרסמים כאלו.

9. שירותים בתשלום

1.9 השימוש בשירותים מסוימים עשוי להיות מותנה בתשלום דמי שימוש בהתאם לקביעת החברה בשיקול דעתה הבלעדי (“שירותים בתשלום” ו- “דמי שימוש” בהתאמה). אנו ניתן הודעה בעניין דמי שימוש אשר הינם בתוקף ביחס לשירותים בתשלום. באם תחפוץ לקבל שירותים בתשלום, הינך נדר לשלם את כל דמי השימוש החלים, מראש.

החברה שומרת על זכותה לשנות את דמי השימוש בכל עת, במתן הודעה לך במקרה שבו לשינוי כאמור תהיה השפעה ביחס למינוי הקיים שלך.

2.9 כל דמי השימוש יהיו בדולרים של ארה”ב, אלא אם כן צוין אחרת בכתב על ידי החברה. במידה והדבר מותר בהתאם לדין (ואלא אם כן הוגדר על ידי החברה אחרת בכתב) דמי השימוש אינם כוללים כל מס החל (לרבות מע”מ, מס מכירה, מס על שירותים ונכסים וכדומה), אשר מוחלים על ידי רשויות המס (“מיסים”) ואתה תהיה מחויב לשלם את כל המיסים החלים ביחס לשימוש שלך בשירות או לכל תשלום או רכישה שתבצע. במידה והחברה תחויב לאסוף או לשלם מיסים בגין דמי שימוש המשולמים על ידך, בין באם מיסים כאלה נגבו ממך יחד עם התשלום עבור רכישות קודמות ובין אם לאו, סכומי מס כאמור יתווספו לסכום של דמי השימוש לתשלום וישוקפו במסגרת החשבונית שתונפק בגין העסקה. אני ממליצים כי תוודא את קיומם של סכומים נוספים אשר אתה עושי להיות מחויב בהם על ידי צדדים שלישיים בקשר עם רכישת שירותים בתשלום או בקשר עם חידוש של שירותים כאמור (כגון חיובים בגין עסקאות בינלאומיות, עמלות המרת מטבע או סכומים המחוייבים על ידי בנקים וחברות כרטיסי אשראי). החברה אינה אחראית לכל תשלום או עלות נוספת כאמור.

3.9 שימוש בשירותי חברת Stripe. תשלומים עבור שירות הייעוץ הרפואי הווירטואלי בארה״ב מבוצעים באמצעות חברת Stripe, Inc. חברה לשירותי סליקת תשלומים. השימוש שלך בשירותי חברה זו  הינם בהתאם להוראות שימוש אשר עליך לקרוא.

4.9 כחלק מהרישום והעברת מידע לצורך קבלת שירותים בתשלום, אתה מסמיך את החברה (ישירות או באמצעות שותפים, חברות בת או צדדים שלישיים) לבקש ולאסוף תשלומים (או לחייב, לזכות או לנקוט בפעולות גביה אחרות) מספק שירותי התשלומים שלנו או חשבון הבנק מיועד שלך, ולערוך בירורים שהחברה או שותפיה עשויים להחשיב כנצרכים לוודא את המידע של חשבון הבנק שלך או מדע פיננסי אחר וזאת על מנת לוודא תשלום מיידי ולרבות לצורך קבלת פרטי חיוב עדכניים מספי שירות התשלומים, חברת כרטיס האשראי או הבנק שלך (כגון תאריך תפוגת תוקף של כרטיס או מספר כרטיס אשר יתכן יועברו אלינו על ידי חברת כרטיסי האשראי שלך).

5.9 חשבוניות. החברה ו/או שותפיה העסקיים ינפיקו חשבונית או קבלה לכל תשלום של דמי שימוש או זיכוי שיבוצעו על ידי החברה או אליה (“חשבונית”). כל חשבונית תונפק בפורמט דיגיטלי ובהתאם למדינה המוגדרת ככתובת שלך ותהיה זמינה לך באמצעות חשבון המשתמש שלך או באמצעות הדואר האלקטרוני. לצורך הנפקת חשבונית, יתכן ותידרש להמציא מידע אישי מסויים (כפי שמונח זה מוגדר במדיניות הפרטיות) וזאת על מנת לעמוד בדרישות חוקים מקומיים.

6.9 זיכויים. תשלום עבור התייעצות עם רופא אינה ברת זיכוי. אנא וודא שקראת ואתה מבין את רשימת התנאים על מנת לקיים התייעצות עם רופא כדי למנוע תשלום עבור שירות שאינו יכול להיות מסופק לך.  החברה רשאית להנפיק זיכוי על בסיס פרטני ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

10. שיפוי

הנך מסכים להגן, לשפות ולפצות את החברה ואת חברות הבת שלה, מעניקי הרישיונות שלה, המנהלים שלה וחברות קשורות אחרות שלה, ועובדיהם, הקבלנים, הסוכנים, נושאי המשרה והדירקטורים שלהם, נגד כל סוג של תביעה, נזקים, חבויות, הפסדים , התחייבויות, הוצאות או חובות (לרבות בין היתר, שכר טרחת עורך דין) הנובעים מ: (i) השימוש שלך בשירות והגישה אליו, לרבות כל מידע או תוכן שהועבר או התקבל על ידך; (ii) הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה על ידך, לרבות, בין היתר, הפרה של אילו מהמצגים וההתחייבויות המפורטות לעיל על ידך; (iii) הפרה של זכות של צד שלישי כלשהו על ידך, ​לרבות, בין היתר, כל זכות לפרטיות או זכויות קניין רוחני; (iv) הפרה של כל חוק, כלל או תקנה רלוונטיים על ידך; (v) תוכן משתמש או כל תוכן המוגש באמצעות חשבון המשתמש שלך, לרבות, בין היתר, מידע מטעה, שקרי או לא מדויק; (vi) התנהגות בלתי הולמת מצידך; או (vii) כל כניסה ושימוש של צד אחר בשירות עם שם המשתמש הייחודי שלך, הסיסמה או קוד אבטחה מתאים אחר.

11. העדר אחריות

השירות מסופק כפי שהוא (“AS IS”) ו-“כפי שיהיה זמין” (AS AVAILABLE). השימוש בשירות הינו באחריותך. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, השירות מסופק ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת ובין משתמעת, לרבות, בין היתר, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי-הפרה. לא יהא בעצה או במידע, בין אם בעל פה או בכתב, שקיבלת מהחברה או באמצעות השירות, כדי להטיל כל אחריות שלא צוינה במפורש בהסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה, החברות הבנות שלה, שותפותיה ומעניקי הרישיון שלה אינם מתחייבים כי התוכן מדויק, אמין או נכון; כי השירות יעמוד בדרישותיך; כי השירות יהיה זמין בזמן או במיקום מסוימים, ללא הפרעה או מאובטח; כי כל הפגמים או השגיאות יתוקנו; או כי השירות חופשי מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. כל תוכן שתוריד או שתקבל בדרך אחרת באמצעות השימוש בשירות יבוצע על אחריותך הבלעדית ותהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק למערכת המחשב שלך או להתקנים הניידים שלך או לאובדן נתונים כתוצאה מהורדה כאמור או משימושך בשירות.

יתר על כן, החברה אינה מתחייבת, מבטיחה, ערבה או נוטלת על עצמה אחריות לכל מוצר או שירות המפורסמים או המוצעים על ידי צד שלישי באמצעות השירות או בכל אתר או שירות אחר שיש בהם קישורים, והחברה לא תהא צד לעסקה כלשהי בינך ובין צדדים שלישיים של מוצרים או שירותים, ולא תפקח על כך.

החוק במדינות מסוימות, אינו מתיר את החריגה וההגבלות של התחייבויות משתמעות כלשהן, ולכן ייתכן שההחרגות האמורות לעיל אינן חלות עליך. הסכם זה מעניק לך זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שיש לך גם זכויות אחרות המשתנות ממדינה למדינה. הוויתורים וההחרגות על פי הסכם זה לא יחולו עד למידה האסורה על פי החוק החל.

12. הגבלת אחריות

עד למידה המרבית המותרת על פי הדין החל, בשום מקרה לא תהא החברה, או שותפותיה, סוכניה, מנהליה, עובדים, ספקים או מעניקי רישיונות שלה, אחראים בגין נזקים עקיפים, עונשיים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או לפיצוים לדוגמה, לרבות, בין היתר, נזקים בגין הפסד רווחים, מוניטין, שימוש, נתונים או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים, הנובעים או הקשורים לשימוש או לאי יכולת להשתמש בשירות. החברה לא תהא אחראית בשום פנים ואופן לכל נזק, אובדן או פגיעה הנובעים מפריצה, חבלה או כניסה או שימוש בלתי מורשה אחר בשירות או בחשבון שלך או במידע הנכלל בהם.

עד למידה המרבית המותרת על פי החוק החל, החברה לא תישא בחבות או באחריות לכל (I) שגיאות, טעויות או אי דיוקים של תוכן או מידע; (II) פציעה אישית או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא, הנובעים מכניסה או משימוש בשירות שלנו; (III) כל גישה או שימוש בלתי מורשים בשרתים המאובטחים שלנו ו/או מידע אישי שנמצא בהם, כולו או מקצתו; (IV) כל הפרעה או הפסקה של שידור לשירות או מהשירות; (V) כל באגים, וירוסים, סוסים טרויאנים וכדומה, אשר עשויים להיות מועברים אל או באמצעות השירות שלנו על ידי צד שלישי כלשהו; (VI) שגיאות או השמטות כלשהן בכל תוכן או בגין אובדן או נזק שנגרמו כתוצאה משימוש בכל תוכן שפורסם, שנשלח בדוא”ל, הועבר, או הפך לזמין באופן אחר באמצעות השירות; ו/או (VII) תוכן המשתמש או התנהגות משמיצה, פוגענית או בלתי חוקית של צד שלישי כלשהו. בשום מקרה לא יהיו החברה, שותפותיה, סוכניה, הדירקטורים, עובדים, ספקים או מעניקי רישיונותיה, אחראים כלפיך בגין תביעות, הליכים, התחייבויות, חבויות, נזקים, הפסדים או הוצאות בסכום העולה על הסכום ששילמת לחברה להלן, או 100.00$, הגבוה מביניהם.

סעיף הגבלת אחריות זה חל, בין אם החבות הנטענת מבוססת על חוזה, נזיקין, רשלנות, אחריות קפידה או כל בסיס אחר, גם אם החברה קיבלה הודעה לגבי האפשרות לנזק שכזה.

מדינות מסוימות אינן מתירות החרגה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שההגבלות או ההחרגות דלעיל לא יחולו עליך. הסכם זה מעניק לך זכויות משפטיות ספציפיות, ועשויות להיות לך זכויות נוספות אחרות המשתנות ממדינה למדינה. הויתורים, ההחרגות, והגבלות החבות בהתאם להסכם זה לא יחולו עד המידה האסורה על פי החוק החל.

13. הדין החל, בוררות ותובענה ייצוגית / ויתור על משפט מושבעים

1.13 הדין החל. הנך מסכים כי: (i) בסיסו של השירות ייחשב כמצוי אך ורק בניו יורק; וכן (2) השירות ייחשב כסביל שאינו יוצר סמכות שיפוט אישית עלינו, ספציפית או כללית, בתחומי שיפוט אחרים מלבד ניו יורק. הסכם זה יחול על-פי החוקים המהותיים הפנימיים של מדינת ניו-יורק, ללא קשר לעקרונות ברירת הדין שלה. על אף הפסקה הקודמת ביחס לחוק המהותי, כל בוררות שתבוצע בהתאם לתנאי הסכם זה תהא כפופה לחוק הבוררות הפדראלי (9 U.S.C §§ 1-16). תחולתה של אמנת האומות המאוחדות על חוזים למכר טובין בינלאומי נשללת במפורש. הנך מסכים להיות כפוף לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט הפדרליים והמדינתיים בניו יורק, ניו יורק, על כל פעולה שעבורה אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבקש צו מניעה או סעד צודק אחר, בבית משפט בעל סמכות שיפוטית כדי למנוע הפרה בפועל או הפרה מאוימת, ניצול לרעה או הפרת זכויות היוצרים שלנו, סימני מסחר, סודות מסחריים, פטנטים או זכויות קניין רוחני או זכויות קנייניות אחרות, כמפורט בסעיף הבוררות להלן, לרבות כל הקלה זמנית הנדרשת למניעת נזק בלתי הפיך. הנך מסכים כי ניו יורק, ניו יורק היא הפורום המתאים לכל ערעור על פסק בוררות או עבור הליכים משפטיים בבית משפט, במקרה שלא ניתן לאכוף את הוראת הבוררות שלהלן.

2.13 בוררות. קרא סעיף זה בזהירות משום שהוא דורש מכל אחד מהצדדים לברר את המחלוקות ביניהם בבוררות ומגביל את האופן שבו הנך יכול לקבל סעד מהחברה. בגין כל מחלוקת עם החברה, הנך מסכים לפנות אלינו תחילה בכתובת [email protected] ולנסות לפתור את המחלוקת איתנו באופן לא רשמי. במקרה הלא סביר, שהחברה לא יכלה לפתור סכסוך שיש לה עמך לאחר שישים (60) יום, הננו מסכימים כל אחד מאיתנו, לפתור כל תביעה, מחלוקת או ויכוח (למעט תביעות בגין צווי מניעה או סעדים צודקים אחרים, כמפורט להלן ) הנובעים מתוך או בקשר עם או הנוגעים להסכם זה, או הפרה או הפרה לכאורה שלו (יחד, “התביעות”), על ידי בוררות מחייבת על ידי  JAMS (“שירותי בוררות שיפוטית וגישור”). בנוסף, כל אחד מאיתנו מסכים להשתמש בהליכי בוררות אופציונליים מזורזים שיהיו אז בתוקף אצל JAMS, למעט כמפורט להלן. פרטים ליצירת קשר ותיאור של תהליך הבוררות של JAMS ניתן למצוא בכתובת www.jamsadr.com. הבוררות תתקיים בעיר ניו יורק, ניו יורק, אלא אם כן אתה והחברה מסכימים אחרת. JAMS עשויה לדרוש ממך לשלם תשלום בגין פתיחת התיק שלך, אלא אם תבקש לקבל בהצלחה ויתור על תשלום מ- JAMS. פסק הדין שיינתן על ידי הבורר יכול שיכלול את הוצאות הבוררות שלך, שכר טרחה סביר של עורך הדין שלך, ואת העלויות הסבירות שלך עבור עדים מומחים ואחרים. הנך רשאי לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות בעל סמכות שיפוט מבלי להיכנס תחילה לבוררות, אך אין בכך כדי לשחרר אותך מחובתך להיכנס להליך הבוררות המתואר בסעיף זה. כל פסק דין שניתן על ידי הבורר ניתן לאישור בכל בית משפט בעל סמכות שיפוטית מתאימה. סעיף זה לא יפורש כמונע את החברה מלבקש מבית המשפט את הצורך בבקשת צו מניעה או סעד צודק אחר, כפי הנדרש על מנת למנוע הפרה בפועל או הפרה מאוימת, ניצול לרעה או הפרת אבטחת המידע שלנו, זכויות קניין רוחני או זכויות קנייניות אחרות. הנך מסכים כי הוראת בוררות זו תעמוד בתקפה אף לאחר סיום התקשרותך עם החברה.

3.13 תובענה ייצוגית. בכל הנוגע לכל אדם וישות, בין אם קבלו את השירות או השתמשו בו למטרות אישיות, מסחריות או אחרות, על כל תביעה להיות מובאת באופן אינדיבידואלי, ולא כתובע או חבר ייצוגי בכל תובענה המתיימרת להיות ייצוגית, תובענה קולקטיבית, תובענה פרטית של היועץ המשפטי לממשלה או הליך ייצוגי אחרת. ויתור זה חל על בוררות ייצוגית, ואלא אם כן אנו נסכים אחרת, לא יהא הבורר רשאי לאחד יותר מתביעות של אדם אחד. הנך מסכים כי על-ידי התקשרות בהסכם זה, אתה והחברה מוותרים כל אחד מכם על זכותו להשתתף בתובענה ייצוגית, תובענה קלוקטיבית, תובענה פרטית של התובע הכללי, או הליך ייצוגי אחר מכל סוג שהוא.

14. תנאים נוספים עבור יישומים לניידים

1.14 יישומים ניידים. אנו עשויים להפוך לזמינה, תוכנה לגישה לשירות באמצעות התקן נייד (“יישומים ניידים”). כדי להשתמש ביישומים ניידים כלשהם, עליך להיות בעל התקן נייד התואם ליישומים לנייד. החברה אינה מתחייבת כי היישומים הניידים יהיו תואמים למכשיר הנייד שלך. הנך רשאי להשתמש בנתונים לנייד בקשר ליישומים הניידים והדבר עשוי להיות כרוך בחיובים נוספים מהספק הסלולרי שלך עבור שירותים אלה. הנך מסכים כי הנך אחראי באופן בלעדי לכל חיוב כזה. החברה מעניקה לך בזאת רישיון בלתי בלעדי, בלתי ניתן להעברה, הניתן לביטול, להשתמש בעותק קוד הידור של היישומים הניידים עבור חשבון משתמש אחד של החברה במכשיר נייד אחד הנמצא בבעלותך או מושכר אך ורק על ידך, לשימושך האישי. אינך רשאי: (i) לשנות, לפרק, לבצע הידור לאחור או להנדס לאחור את היישומים הניידים, למעט במידה שהגבלה זו אסורה במפורש על פי חוק; (ii) להשכיר, להחכיר, להשאיל, למכור במכר חוזר, להעניק רישיון משנה, להפיץ או להעביר באופן אחר את היישומים הניידים לכל צד שלישי או להשתמש ביישומים הניידים כדי לספק שיתוף זמן או שירותים דומים עבור צד שלישי כלשהו; (iii) ליצור עותקים כלשהם של היישומים הניידים; (iv) להסיר, לעקוף, להשבית, לפגוע או להפריע בדרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה של היישומים הניידים, תכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של תוכן כלשהו שניתן לגשת אליו באמצעות היישומים הניידים, או תכונות האוכפות מגבלות על השימוש ביישומים הניידים; או (v) למחוק את הודעות זכויות היוצרים וזכויות קניין אחרות שביישומים הניידים. הנך מאשר כי החברה עשויה לפרסם מעת לעת גרסאות מעודכנות של היישומים הניידים, ועשויה באופן אוטומטי ואלקטרוני לעדכן את גרסת היישומים הניידים שבהם אתה משתמש במכשיר הנייד שלך. הנך מסכים לשדרוג אוטומטי כזה במכשיר הנייד שלך, ומסכים כי התנאים וההגבלות של הסכם זה יחולו על כל השדרוגים הללו. כל קוד של צד שלישי שעשוי להיות משולב ביישומים הניידים מכוסה על ידי הקוד הפתוח הרלוונטי או על ידי רישיון צד שלישי EULA, אם קיים, המאשר שימוש בקוד זה. הענקת הרישיון האמורה לעיל אינה מכירה של היישומים הניידים או של כל עותק מהם, והחברה או השותפים שלה שהינם צדדים שלישיים או הספקים, שומרים על כל זכות, בעלות וזיקה ליישומים הניידים (וכל עותק שלהם). כל ניסיון מצדך להעביר אלו מהזכויות, החובות או החבויות המפורטות להלן, למעט כפי שנקבע במפורש בהסכם זה, הינו בטל. החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו במפורש על פי הסכם זה. אם היישומים הניידים נרכשים מטעם ממשלת ארצות הברית, אזי חלה ההוראה הבאה. היישומים הניידים ייחשבו כ”תוכנת מחשב מסחרית” ו”תיעוד תוכנת מחשב מסחרית”, בהתאמה, לפי סעיף 227.7202 של DFAR (תקנות רכש הביטחון הפדרלי) ו- FAR (תקנות הרכש הפדרלי) סעיף 12.212, לפי העניין. כל שימוש, שכפול, שחרור, ביצוע, תצוגה או גילוי של השירות וכל תיעוד נלווה על ידי ממשלת ארה”ב יהיה אך ורק על פי תנאי שירות אלה, והינו אסור אלא במידה המותרת במפורש בתנאי שירות אלה. היישומים הניידים מקורם בארצות הברית, והינם כפופים לחוקים ולתקנות הייצוא של ארצות הברית. אין לייצא את היישומים הניידים או לייצא אותם מחדש לארצות מסוימות או לאותם אנשים או ישויות שנאסר עליהם לקבל יצוא מארצות הברית. בנוסף, היישומים הניידים עשויים להיות כפופים לחוקי היבוא והיצוא של מדינות אחרות. הנך מסכים לציית לכל החוקים של ארצות הברית וחוקים זרים הקשורים לשימוש ביישומים הניידים ובשירות.

2.14 יישומים ניידים מחנות היישומים של – Apple Store) Apple). האמור להלן חל על כל יישום נייד שהנך רוכש מחנות היישומים של Apple (“תוכנה שמקורה ב-Apple”): הנך מאשר ומסכים כי הסכם זה הוא אך ורק בינך לבין החברה, ולא עם .Apple”) Apple, Inc”) וכי ל- Apple אין אחריות על התוכנה שמקורה ב-Apple או התוכן שלה. השימוש שלך בתוכנה שמקורה ב-Apple חייב לעמוד בתנאי השירות של ה-App Store. הינך מאשר כי ל- Apple אין כל מחויבות לספק שירותי תחזוקה ותמיכה כלשהם ביחס לתוכנה שמקורה ב-Apple. במקרה של תוכנה שמקורה ב-Apple שאינה עומדת באחריות רלוונטית כלשהי, תוכל להודיע ​​על כך ל- Apple, ו- Apple תחזיר לך את מחיר הרכישה עבור התוכנה שמקורה ב-Apple; עד למידה המרבית המותרת על פי החוק החל, לא תהיה ל- Apple כל מחויבות אחריות אחרת כלשהי ביחס לתוכנה שמקורה ב-Apple, וכל תביעות, הפסדים, התחייבויות, נזקים, עלויות או הוצאות אחרות כלשהן הנובעים מאי-עמידה בהתחייבות כלשהי ינוהלו אך ורק על פי הסכם זה ועל פי כל דין החל על החברה כספק התוכנה. הינך מאשר כי Apple אינה אחראית לטיפול בתביעות כלשהן שלך או של צד שלישי כלשהו בקשר לתוכנה שמקורה ב-Apple או החזקתך ו/או שימושך בתוכנה שמקורה ב-Apple, לרבות, בין היתר: (i) תביעות בגין אחריות למוצר; (ii) כל טענה שתוכנה שמקורה ב-Apple אינה עומדת בדרישה חוקית או רגולטורית רלוונטית;  ו-(iii) תביעות הנובעות מהגנת הצרכן או חקיקה דומה; וכל טענה כאמור חוסה אך ורק תחת תחולת הסכם זה וכל דין החל על החברה כספק התוכנה. הנך מאשר כי במקרה של טענה של צד שלישי כי התוכנה שמקורה ב-Apple או כי החזקתך ושימושך בתוכנה שמקורה ב-Apple פוגעת בזכויות הקניין הרוחני של צד שלישי זה, החברה, לא Apple, תהיה האחראית הבלעדית לחקירה, הגנה, הסדר ויישוב של תביעה בגין הפרה של זכויות קניין רוחני כאמור עד למידה הנדרשת בהסכם זה. אתה והחברה מודים ומסכימים כי Apple, וחברות הבת של Apple, הינן מוטבי צד שלישי של הסכם זה ביחס לרישיון של התוכנה שמקורה ב-Apple, וכי עם קבלתך את התנאים וההגבלות של הסכם זה, ל-Apple תעמוד הזכות (וייחשב כאילו קיבלה את הזכות) לאכוף הסכם זה כפי שהוא קשור לרישיונך לתוכנה שמקורה ב-Apple, נגדך כמי שהינך מוטב צד שלישי להסכם.

3.14 יישומים ניידים מחנות Google Play. האמור להלן חל על כל היישומים לנייד שהנך רוכש מחנות Google Play (“תוכנה שמקורה              ב-Google”): י(i) הנך מאשר שהסכם הינו בינך לבין החברה בלבד, ולא עם “Google”) Google, Inc); י(ii) השימוש שלך בתוכנה שמקורה ב-Google חייב לעמוד בתנאי השירות של חנות Google Play כפי שיהיו אז; (iii)י Google היא רק ספקית של חנות Google Play שבה השגת את התוכנה שמקורה ב-Google; י(iv)  החברה, ולא Google, היא האחראית הבלעדית לתוכנות שלה שמקורן ב-Google; י(v) ל- Google אין כל מחויבות או חבות כלפיך ביחס לתוכנה שמקורה ב-Google או להסכם; ו- (vi) הנך מאשר ומסכים לכך ש- Google הינה מוטב צד שלישי להסכם, בכל הנוגע לתוכנה של החברה שמקורה ב- Google.

15. כללי

1.15 המחאה. הסכם זה, וכל זכויות ורישיונות שהוענקו בהסכם זה, אינם ניתנים להעברה או להמחאה על ידך, אך לחברה  עומדת הזכות להמחותם ללא הגבלה. כל ניסיון העברה או המחאה תוך הפרה של האמור, יהיה בטל ומבוטל.

2.15 הליכי יידוע ושינויים בהסכם. החברה רשאית למסור לך הודעות, בין אם הודעות אלה נדרשות על פי חוק ובין אם הן למטרות שיווק או למטרות עסקיות אחרות, באמצעות הודעת דוא”ל, הודעה בכתב או עותק קשיח, או באמצעות פרסום הודעה כאמור באתרנו, כפי שייקבע על ידי החברה לפי שיקול דעתנו הבלעדי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את הטופס והאמצעים למתן הודעות למשתמשים שלנו, בתנאי שתוכל לבטל את הסכמתך לאמצעי הודעה מסוימים כמתואר בהסכם זה. החברה אינה אחראית לכל סינון אוטומטי שאתה או ספק הרשת שלך עשויים להחיל על הודעות דוא”ל שאנו שולחים לכתובת הדוא”ל שאתה מספק לנו. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או לעדכן הסכם זה מעת לעת, ולכן עליך לעיין בדף זה מעת לעת. כאשר נשנה את ההסכם באופן מהותי, נעדכן את תאריך ‘השינוי האחרון’ בחלק העליון של דף זה ונודיע לך כי בוצעו שינויים מהותיים בהסכם. המשך השימוש שלך בשירות לאחר כל שינוי כזה מהווה את הסכמתך לתנאי השירות החדשים. אם אינך מסכים לתנאים אלה או לתנאי שירות עתידיים כלשהם, אל תשתמש או תיכנס לשירות (או תמשיך להיכנס) אליו.

3.15 בלעדיות ההסכם / נתיקות. הסכם זה, יחד עם תיקונים כלשהם וכל הסכם נוסף שייתכן ותתקשר בו עם החברה בקשר לשירות, יהוו את כל ההסכם בינך לבין החברה בנוגע לשירות. אם הוראה כלשהי בהסכם זה תיקבע כבלתי תקפה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית, אי-תקפותה של הוראה זו לא תשפיע על תוקפן של שאר ההוראות בהסכם זה, אשר יישארו בתוקף מלא, למעט במקרה של אי-יכולת-אכיפה של הויתור האוניברסלי על תביעה ייצוגית / משפט מושבעים, שאז הסכם הבוררות כולו לא יהא ניתן לאכיפה.

4.15 אי ויתור. לא ייחשב ויתור על תנאי כלשהו בהסכם זה כוויתור נוסף או מתמשך של תנאי זה או כל תנאי אחר, ומחדלה של החברה למצות זכות כלשהי או הוראה לפי הסכם זה לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור.

5.15 יצירת קשר. אנא צור עמנו קשר בכתובת [email protected] עם כל שאלה בנוגע להסכם זה.